Cennik

Ceny dla konstrukcji drewnianych kalkulowane są indywidualnie na podstawie przesłanego zestawienia. Jeśli nie posiadacie Państwo takiego zestawienia, brak go w projekcie czy też nie zostało przygotowane przez cieślę – proszę przesłać nam dokumentację (rysunki) konstrukcji, a przygotujemy wszystko co trzeba.

Cena krawędziaków czy tarcic zależy od rodzaju użytego drewna, jego przekroju, długości, wilgotności czy rodzaju zastosowanej impregnacji. Zależy ona również od Państwa wymagań dotyczących jakości wykonania konstrukcji czy wykończenia detali, terminu realizacji, a także miejsca dostawy i zamawianej ilości.

Ceny płyt budowlanych, meblarskich, sklejek zależą od ich producentów i zwykle również od kursów walut.

W celu uzyskania niezbędnych informacji czy złożenia zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.