Drzwi piwniczne

Drzwi piwniczne ażurowe (deskowe) wykonane są
z drewna iglastego przeznaczonego na konstrukcję budowlaną w klasie C24, zwykle przesuszone oraz strugane maszynowo, kompletnie okute w zawiasy pasowe oraz wrzeciądze za pomocą śrub zamkowych. Drewno drzwi może być głęboko impregnowane zanurzeniowo środkiem zabezpieczającym przeciw grzybom domowym, grzybom pleśniowym oraz owadom. Opcjonalnie skrzydła mogą być impregnowane środkiem zabezpieczającym również przed działaniem ognia. Okucia mogą być również cynkowane.

Drzwi listwowe i deskowe do piwnic i pomieszczeń gospodarczych są ruchomą przegrodą pionową, drewnianym elementem zamykającym otwór w ścianie budynku wraz z konstrukcją niezbędną do jego umocowania. Wykonane zostały w konstrukcji zawiasowej i mogą być montowane jako wewnętrzne lub zewnętrzne. Nadają się do montażu na wszelkie rodzaje przegród. Konstrukcja ażurowa drzwi wyklucza ich uszczelnienie i jako główną funkcję określa zamykanie pomieszczeń
i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich i zwierząt.

Drzwi osadza się za pomocą zawiasów pasowych do ścian. Kotwy zawiasów posiadają sworznie
o średnicy 12mm i mocowane mogą być do przegród poprzez wmurowanie albo przez przykręcenie. Kotwy przykręca się za pomocą odpowiednio długich śrub zamkowych z łbem grzybkowym. Kotwy posiadają gniazda specjalnie przygotowane pod śruby.

Unieruchomienie zamkniętych drzwi odbywa się za pomocą wrzeciądza lub sztaby przymocowanych do skrzydła. Do muru przymocowuje się zaś stosowne ucho stalowe. Mocowanie ucha odbywa się
w sposób identyczny jak w przypadku kotew zawiasów. Wrzeciądze są okuciem ruchomym, które
w momencie domykania skrzydła zakłada się na ucho. Sztaba jest zabezpieczeniem nieruchomym
i może jednocześnie stanowić oparcie skrzydła o ścianę przegrody.

Rodzaj użytych listew:

  • listwy sosnowe suche (wilgotność < 20%) lub sosnowe mokre (wilgotność > 20%)

Jakość wykończenia:

  • listwy strugane z fazowanymi krawędziami lub listwy szorstkie (po pile) bez fazowania krawędzi

Przekroje listew:

  • 23 x 90 mm – strugane i 25 x 110 mm – szorstkie oraz w przekroju na życzenie klienta

Wymiary skrzydeł:

  • standardowe 80×200 cm, wykonujemy także w wymiarach na życzenie klienta

Malowanie:

  • na życzenie klienta

Okucia:

  • do wmurowania lub do przykręcania

drzwipiwniczne