Tarcice

Oferta tarcic obejmuje produkty z drewna mokrego lub suchego oraz fryzy – w zależności od jakości wykonania, przeznaczone na rynek budowlany lub meblarski w całym kraju:

  • tarcice obrzynane, mokre i suche, głównie sosnowe i świerkowe, w różnych klasach jakości, także strugane
  • fryzy mokre i suche, głównie najwyższej jakości, bezsęczne, zarówno iglaste jak i liściaste
  • tarcice nieobrzynane, mokre i suche, głównie najwyższej jakości, bezsęczne, zarówno iglaste jak
    i liściaste

Fryz Tarcica nieobrzynana Tarcica obrzynana